away with the Global Interpreter Lock

Sunday 13 February 2005, 01:58:00 | python

The GIL is bad for Python on multi-processor systems.

[[image: dieGIL.jpg]] [[image: killGIL.jpg]]

People have replied:

Hendrik van Rooyen

2008-08-24 10:46:00

hierdie goed verdien meer aandag. ek gaan iets vir c.l.p skryf.

Ja ek weet jy sukkel met my afrikaans - ek sukkel met jou Hollands...

:-)