Bill Gates vind dat 'Free culture'-aanhangers communisten zijn

Friday 07 January 2005, 11:33:00 | computers

In een interview op news.com heeft Bill Gates aanhangers van "free culture" beschreven als "een soort moderne communisten"...

[[image: copyleftcommie.png]] Klikkerdeklik.