Jenkins CI server: installatie

Sunday 01 May 2011, 19:57:00 | software dev

Ik wilde eens uitvogelen hoe eenvoudig (of lastig) het is om Jenkins te installeren vanaf nul. Jenkins is een continuous integration server ("Jenkins monitors executions of repeated jobs, such as building a software project or jobs run by cron").

Jenkins is een afsplitsing van Hudson. Hoe het precies zit doet er niet zo veel toe maar bij Oracle is er iets niet lekker gegaan en nu hebben we Jenkins én Hudson. Ik heb begrepen dat Jenkins echter the place to be is.

Hoe dan ook: samenvattend was het eigenlijk niet veel meer dan:

  1. download jenkins.war
  2. java -jar jenkins.war
  3. http://hostname:8080
  4. paar settings aanpassen
  5. paar plugins aanvinken
  6. ...
  7. Profit! (Dashboard doet 't!)

Lees verder hieronder voor alle details.

INSTALLATIE

Download jenkins.war. Pak tenminste versie 1.407, anders draait hij niet op een systeem die nog jdk 1.5 heeft (zoals mijn Mac). Oudere releases van Jenkins hebben namelijk per ongeluk een aantal jdk 1.6 classes erin zitten.

$ wget http://mirrors.jenkins-ci.org/war/latest/jenkins.war

Je kunt 'm deployen in een servlet container zoals Tomcat, maar je kunt 'm ook direct starten omdat er een embedded web server in de war zelf zit:

$ java -jar jenkins.war

Een deel van de war wordt uitgepakt naar ~/.jenkins ($JENKINS_HOME). Alle configs, build logs, plugins enz worden daarin opgeslagen. Backup maken van Jenkins is kwestie van deze directory backuppen.

Standaard is Jenkins te bereiken via http op poort 8080. Met een command line optie kun je https activeren en http uitzetten. (Hij genereert een self signed ssl certificaat voor je, dat is goed genoeg als het alleen gaat om het netwerkverkeer te encrypten.)

$ java -jar jenkins.war --httpPort=-1 --httpsPort=8080

CONFIGURATIE en PLUGINS

Open http://servernaam:8080 in een browser. Ga naar Manage Jenkins > Configure System. Zet bij Subversion de workspace version op 1.6 (stond standaard op 1.4, maar waarom zou je niet de meest actuele versie activeren.) Bij E-mail Notification even de juiste mailserver en admin-naam en -email invullen.

Vervolgens wat Plugins regelen. Ga naar Manage Jenkins > Manage Plugins. Het update center werkte eerst niet met een niet-officiële release van Jenkins. Toen heb ik handmatig plugin bestandjes gedownload en geïnstalleerd via de upload functie. Maar in de officïele release versie werkt het update center wel gewoon netjes in Jenkins zelf.

Deze plugins heb ik toegevoegd:

Je moet Jenkins herstarten om de plugins te activeren. Maar als je dat gedaan hebt wordt je begroet met het onderstaande startscherm. Dodelijk simpel eigenlijk... Later meer over het inregelen van projecten (jobs).

[[image: jenkins1.png]]

People have replied:

Philinda — http://www.google.com/

2011-05-11 16:35:00

Hey, that's the geratest! So with ll this brain power AWHFY?