Opgravingen.

Sunday 30 October 2011, 16:52:00 | grappig

OPGRAVINGEN.

Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een diepte van 100 meter hebben Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van 1000 jaar. De Russen trokken hieruit de conclusie dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden beschikten over een koperen communicatienetwerk!

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen. Deze vezels bleken na onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden een zeer geavanceerd digitaal glasvezelnetwerk in gebruik hadden.

'n Week loater hebb'n luu uut Grunn'n 't volgende rapport publiseert: Bie opgroavingn in de Grunniger bodem, tot op 'n daipte van 500 meter, hebb'n waitnschoppers totoal heulemoal niks vond'n. Ze concludeern hieruut dat 5000 joar geleden de oale Grunnigers al beschikt'n over 'n DROADLOOS netwaak !